Entrevista a Melissa Malanuk, coordinadora dels Teen Services, Queens Library

Les tres grans xarxes de biblioteques de la ciutat de New York tenen un departament als serveis centrals encarregat de vetllar pels joves i oferir-los serveis de qualitat que donin resposta a les seves necessitats i als seus interessos.

A banda de visitar biblioteques i veure la realitat a peu del carrer, és molt interessant conèixer la visió global de cada institució i com encaren el repte de treballar amb i per als joves. És per això que en els darrers mesos he entrevistat les responsables d’aquests serveis: Melissa Malanuk, coordinadora dels Teen Services a la Queens Library, Karen Keyes, coordinadora dels Young Adult Services, Youth & Family Services de la Brooklyn Public Library, i Caitlyn Colman-McGaw, manager del Young Adult Educational Programming, Young Adult Programming Department de la New York Public Library.

La primera entrevista la vaig fer a la Melissa Malanuk, al seu despatx situat a la biblioteca central de la Queens Library, un despatx petit però ple de llibres per a joves. La Melissa fa un parell d’anys que ocupa aquest càrrec i el seu entusiasme és encomanadís. Vol revolucionar les teen zones i les teen rooms a les seves biblioteques!

queens-lib

A. Planificació estratègica

Quins són els principals ojectius estratègics de la Queens Library en relació als joves pels propers quatre anys?

Eplanifl propers quatre anys ens centrarem en replantejar les activitats per als joves: què els volem oferir i com. Volem desenvolupar propostes per als estudiants de les middle schools que venen a la biblioteca després de classe i fidelitzar els joves adults. Pels primers crearem paquets d’activitats que els bibliotecaris només hauran d’aplicar, mentre que pels segons apostarem per impulsar el Youth Leadership Council, un consell assessor de la biblioteca format per joves, que vam iniciar el 2016. També volem impulsar i recolzar el talent artístic dels nostres joves i promoure activitats com Battle of the Bands, un concurs musical per a bandes de músics joves de Queens i de la ciutat de New York.

La planificació estratègica de la Queens Library inclou estratègies específiques per a joves?

Sí. Actualment estem redactant la nova planificació que farà esment a aquest grup específic d’usuaris dins dels serveis per a infants i joves.

B. SOBRE L’OFICINA DE SERVEIS ALS JOVES

Quin és el principal objectiu de l’oficina que dirigeixes? Es tracta d’un servei central per a totes les biblioteques de la xarxa?

Sí, sens dubte és una oficina central. L’objectiu principal és determinar com volem que sigui el servei que oferim als joves i donar suport a les biblioteques, tant pel que fa a la planificació d’activitats, com pel que fa a la formació dels seus professionals o la compra de materials.

far rockaway

Quins serveis oferiu a les biblioteques?

Bàsicament coordinem activitats, com ara presentacions de llibres, fem publicitat dels serveis, i oferim formació als bibliotecaris als quals donem suport en la seva tasca diària.

Quantes persones hi treballeu?

Actualment som 7 persones.

Oferiu serveis a les escoles o a altres institucions externes, com ara centres penitenciaris, centres de dia o albergs?

Per treballar amb institucions externes ens coordinem amb els Outreach Services. Els bibliotecaris de cada bibiblioteca són els responsables d’establir el contacte amb les escoles i les associacions que tenen a prop, mentre que el departament de Serveis Externs s’encarrega de desenvolupar i dur a terme activitats amb els centres penitenciaris.

C. ELS PROFESSIONALS

Quants bibliotecaris i auxiliars juvenils treballen actualment a la Queens Library?

Ara mateix tenim 14 bibliotecaris juvenils treballant a les nostres biblioteques. No tenim auxiliars especialitzats, però tenim 7 treballadors per hores que atenen els joves i ajuden els bibliotecaris en la seva tasca.

Des de quan teniu reconegut el perfil del bibliotecari juvenil? Creus que és necessari tenir professionals amb diferents perfils per treballar amb joves i per treballar amb infants? Per què?

El perfil del bibliotecari juvenil existeix des de fa 20 anys. Crec fermament que necessitem professionals diferents per als dos col·lectius. Treballar amb joves és diferent que fer-ho amb adults; tenen necessitats específiques i calen bibliotecaris que les puguin atendre. A més, per la meva experiència, sé que hi ha moltes persones que no volen treballar amb aquest col·lectiu, i si tens places específiques afavoreixes que s’hi presentin aquells que realment tenen interès.

librarians

Quines característiques i habilitats han de tenir els bibliotecaris juvenils? Els demaneu algun tipus de formació específica, com ara coneixements sobre literatura juvenil, o experiència prèvia treballant amb joves?

Busquem professionals amb experiència amb joves i, en el seu defecte, que hagin treballat amb infants. El més important, però, són les ganes de treballar amb aquest grup d’usuaris, la capacitat que té el candidat d’entendre la realitat dels joves i què vol dir treballar amb ells en un entorn urbà com el nostre. Quan no tens ganes de treballar amb joves, tenir coneixements de literatura juvenils no t’ajuda. L’entusiasme és la clau.

Oferiu formació específica als bibliotecaris juvenils que s’incorporen a la Queens Library?

Sí, reben formació sobre el funcionament general de la biblioteca i específica sobre els serveis als infants i joves.

Teniu altres professionals treballant amb els joves, com ara educadors, professions, treballadors socials, etc.?

Actualment només tenim bibliotecaris i treballadors a hores fent tasques amb els joves. Vam tenir un programa amb professors que feien activitats amb els joves a la biblioteca fora de l’horari escolar, però actualment ja no l’oferim. El que sí que fem són activitats on intentem posar en contcte els joves amb diferents professionals: artistes, professionals de l’àmbit de la salut, etc.

D. COL·LECCIÓ

Com construïu la col·lecció juvenil: des dels serveis centrals, de manera descentralitzada des de les biblioteques, mitjançant un grup d’experts…? 

Tenim un sistema híbrid per al desenvolupament de la col·lecció. Hi ha un departament central amb especialistes en llibres per a joves que és qui fa gran part de les compres; però les biblioteques també poden comprar els documents que creguin necessaris per enriquir les seves col·leccions.

collection

Treballeu amb editors i llibreters per construir la col·lecció?

El departament de desenvolupament de la col·lecció sí. De fet, fan servir la informació que obtenen dels editors per elaborar llistes mensuals de recomanacions i de novetats que els bibliotecaris utilitzen per decidir quins llibres compren.

Quins són els documents més populars entre els joves?

És una pregunta complicada ja que la resposta varia en funció de la biblioteca. No tinc dades estadístiques però el manga i els còmics en general són els més populars, segurament seguits de les pel·lícules.

E. ACTIVITATS

Quins són les activitats per a joves que tenen més èxit a la Queens Library? Per què?

Depèn del que s’entengui per “èxit”. Els tallers de ciència són molt populars i atrauen molt públic.

Fa poc vam començar el Youth Leadership Council en una de les nostres biblioteques i, tot i que per ara no tenim gaires joves compromesos, penso que en el futur tindrà molt èxit. Al consell els joves poden detectar problemes i buscar solucions que s’adiguin a les seves necessitats. De fet, volem aconseguir que siguin ells mateixos qui proposin activitats per la biblioteca d’acord a les seves preferències.

Hi ha alguna activitat concreta de la qual estiguis especialment orgullosa? En què consisteix?

Sí, n’hi ha dues que m’agraden molt. Una és la Battle of Bands que coordino cada any. És un esdeveniment musical que ha anat creixent any rere any. També estic molt orgullosa del Youth Leadership Council, pels motius que he explicat anteriorment.

battle

Teniu activitats adreçades a joves amb necessitats especials i per aquells que ni treballen ni estudien?

Tenim una activitat anomenada Young Adult Literacy Program que realitza el nostre departament de formació per a adults. És equivalent a la formació que reben abans d’anar al high school i està adreçat a joves entre 16 i 24 anys que no han fet l’examen d’accés a l’institut.

Treballeu amb altres institucions com ara museus o associacions locals per oferir serveis de més qualitat als usuaris?

Sí, col·laborem amb moltes associacions i institucions com ara el Queens College, el Queens Museum, el Planned Parenthood i d’altres grups i entitats.

F. ELS JOVES I LA BIBLIOTECA

En la teva opinió, quines necessitats tenen els joves i com les pot satisfer la biblioteca?

Crec que el més important que pot fer la biblioteca per als joves és crear un espai segur per a ells. També penso que és necessari exposar-los a diferents estímuls: llibres, autors, art, música, etc. La biblioteca connecta els joves a recursos que desconeixen.

teens

Quines estratègies feu servir per atraure el públic jove?

El més important és sortir a buscar-los als instituts, explicar-los què fem, intentar-los seduir. Es tracta d’establir complicitat amb ells, que sentin que la biblioteca els pertany. Tot i així, és cert que moltes de les nostres biblioteques tenen públic jove perquè no hi ha altres espais per a ells on puguin estar després de classe.

Com us comuniqueu amb els joves (xarxes socials, web, cara a cara)?

Fem de tot! El nostre departament de màrketing treballa intensament per contactar amb els joves a través de les xarxes socials i fer-los arribar la informació sobre les activitats o esdeveniments que organitzem des de les biblioteques. A banda, els bibliotecaris fan una feina constant parlant amb els joves que entren per la porta, també amb aquells que es troben de les escoles. 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s