Books of Wonder: la meravellosa llibreria del districte de Flatiron

Wonder. A feeling of amazement and admiration, caused by something beautiful, remarkable, or unfamiliar. English Oxford Dictionary Una de les coses indispensables que cal fer a New York és visitar llibreries. N'hi ha moltes i de molts tipus: grans cadenes, llibreries independents, de vell, especialitzades... Per triar i remenar. I què fa una bibliotecària infantil en … Continue reading Books of Wonder: la meravellosa llibreria del districte de Flatiron