Projecte New York

Després de tres anys a la direcció de la biblioteca que m’han permès analitzar la realitat del servei i detectar-ne oportunitats i amenaces, i tenint en compte el gran repte de futur que suposa dissenyar un nou servei bibliotecari per al municipi, dispose d’un permís no retribuit per a formar-me als Estats Units tot observant bones pràctiques a algunes biblioteques punteres americanes durant el curs 2016-2017.

Els objectius d’aquesta formació, eminentment pràctica, són:

   1. Observar models de distribució d’espais joves i d’activitats dirigides específicament a aquest grup d’usuaris.
   2. Aprendre noves maneres de difondre els llibres de coneixements entre els infants i joves.
   3. Conèixer noves maneres d’estimular la recerca a la biblioteca.
   4. Observar la distribució d’espais i gestió d’exposicions dirigides al públic infantil i jove.

El resultat d’aquesta formació pràctica serà l’elaboració d’un projecte que permeti desenvolupar les següents accions dels eixos estratègics rescollits al Pla Estratègic 2016-2019 de la biblioteca:

EIX 1. Joves i Lectura

Planificar un servei per a joves

 • Objectiu 1. Adequar els espais per al públic jove.
 • Objectiu 2. Adequar la col·lecció per al públic jove.
 • Objectiu 4. Formar el personal de la biblioteca.
 • Objectiu 5. Oferir activitats adreçades al públic jove.

EIX 2. Equipament i Servei

Projectar el futur del servei bibliotecari a Parets del Vallès

 • Objectiu 2. Crear un nou equipament bibliotecari.

EIX 4. Col·lecció

Adequar la col·lecció a les necessitats dels usuaris

 • Objectiu 2. Dinamitzar els fons de coneixements per a infants i joves.