Joves i biblioteques

Vivim temps apassionants en la professió. Les biblioteques públiques catalanes afronten un dels reptes més engrescadors dels darrers anys: desenvolupar serveis atractius per atraure el públic jove.

Aquest repte implica un canvi de paradigma en la concepció de les funcions de la pròpia biblioteca i afecta a tots els àmbits, des del personal fins als espais.

Com es va desplegant aquest nou paradigma? Quines són les recomanacions de les associacions internacionals? Quines iniciatives s’estan duent a terme a les biblioteques?

Descobrim-ho!